Twój prawidłowy budżet

Poznaj sześć zasad prawidłowego zarządzania

budżetem finansów osobistych

 

 Zrozum
Swoje wpływy (dochody)
- to Ty wiesz skąd one przychodzą i jak się zmieniają przez cały rok
Swoje wydatki (koszty) - to Ty wiesz w jaki sposób się rozchodzą w ciągu roku.

Zaplanuj
Sporządź plan swojego dochodu
- planuj każdy dochód z wyprzedzeniem,
określ sposób dążenia; co chcesz uzyskać i czego pragniesz, jaka jest misja twojego życia,
czy to jest osiągalne. Określ źródła jego pochodzenia w rozbiciu na miesiące i lata.
Sporządź plan swoich wydatków - sformułuj dalekosiężny i przejrzysty plan wydatków
w perspektywie przynajmniej kilku lat. Określ źródła wydatków miesięcznych, kwartalnych rocznych

Zorganizuj
Zapisuj swoje dochody
- wyznacz kierunek swojego dochodu. Zapisuj każde uzyskane swoje dochody, nawet te najmniejsze w sposób uczciwy.
Zapisuj swoje wydatki - regularne i nieregularne. Będziesz dumny z umiejętności chwytania istoty każdego wydatku . Zrozum, że wiele hałasu w twoich finansach to nawyki i sytuacje związane z wydatkami. Zastanów się gdzie wydajesz i w jaki sposób oraz czy wszystkie wydatki są słuszne

Kontroluj
Kontroluj swoje dochody i wydatki
- realizuj wyznaczone cele, na bieżąco wprowadzaj korekty strategii działania , by zyskać wcześniej zaplanowane cele finansowe.

Oszczędzaj
Dosięgnij oszczędności
- odłóż przynajmniej 10% dochodów przed rozpoczęciem wydatków. Oszczędzaj według ustalonego prze Ciebie, właściwego mechanizmu wydawania pieniędzy.
Zacznij już dziś ograniczać swoje wydatki Utwórz stosowne oszczędności .

Inwestuj
Wykorzystaj siłę procentu składanego - pozwól pracować swoim pieniądzom, dosięgnij rady doradcy finansowego, stale edukuj się w dziedzinie finansów. Znajdź najlepsze formy inwestowania na rynku. Nie wrzucaj wszystkich oszczędności do jednego worka.

 

źródło: Marek Lipiński "Finanse Osobiste" 

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka