FRANCZYZA. POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES

FRANCZYZA. POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES

Franczyza (ang. franchising) to nic innego jak koncepcja prowadzania działalności gospodarczej, współpraca pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą na określonych warunkach i według ustalonych zasad.
Franczyzodawca użycza swojej marki, praw do użytkowania znaku handlowego (towarowego), wiedzy potrzebnej do prowadzenia biznesu (ang. know-how), określa teren prowadzenia działalności. Pokazuje, jak prawidłowo należy prowadzić biznes na każdym etapie jego rozwoju.
Franczyzobiorca w zamian wnosi opłatę wstępną oraz uiszcza opłaty bieżące od obrotu.
 
Precyzyjną definicję franczyzy przedstawia Polska Organizacja Franczyzodawców:
 
„Dla celów odróżnienia prowadzonej działalności w oparciu o franczyzę od innych systemów dystrybucji oraz rozróżnienia franczyzodawców od innych przyjmuje się, że cechami wyróżniającymi franczyzę oprócz cech wskazanych w Kodeksie Etyki Udzielania Franczyzy są m.in.:

1. Trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący franczyzodawcę i franczyzobiorcę, z którego wynika obowiązek franczyzodawcy przekazywania franczyzobiorcy know-how w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy, i który nakłada na franczyzobiorcę obowiązek uiszczania na rzecz franczyzodawcy opłat franczyzowych lub innych świadczeń, w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
2. Niezależność gospodarcza, prawna oraz organizacyjna franczyzobiorcy względem franczyzodawcy (czego odzwierciedleniem na gruncie polskiego systemu prawnego jest m.in. w przypadku działalności w ramach franczyzy adresowanej do konsumentów — posiadanie własnych kas rejestrujących”.

Korzyści płynące z systemu franczyzowego:
1. Pomysł na biznes, ograniczenie ryzyka jego prowadzenia.
Nie musisz się zastanawiać, jak prowadzić nowy biznes. Wiedza, którą otrzymasz, to nic innego jak gotowy „przepis” na biznes.
2. Znany znak handlowy.
Twój biznes od początku będzie wyglądał na profesjonalny. Znana marka pozwoli Ci zdobyć więcej klientów.
3. Pomoc i wsparcie ze strony franczyzodawcy.
4. Pomoc w znalezieniu lokalu.
5. Pomoc przy uruchomieniu placówki.
6. Dobór produktów. Franczyzodawca negocjuje warunki zakupowe dla całej sieci.
7. Wsparcie przy szkoleniach, promocjach, merchandisingu, logistyki, księgowości itd.
8. Ograniczenie ryzyka prowadzenia biznesu, większa wiarygodność.
Sprawdzone metody działania pozwolą uniknąć błędów oraz zwiększą zyski.

Wady płynące z systemu franczyzowego:
1. Kontrola ze strony franczyzodawcy.
2. W przypadkach niektórych biznesów duże opłaty początkowe.
3. Wysokie koszty stałe.
4. Ograniczenie wolności gospodarczej. Jeżeli decydujemy się na sprzedaż danej marki lub usługi, nie możemy wprowadzać dodatkowych produktów i usług.

Zasady wyboru franczyzodawcy:
1. Skontaktuj się z Polską Organizacją Franczyzodawców i sprawdź, czy dane przedsiębiorstwo jest jej członkiem. Według firmy doradczej PROFIT na rynku polskim działa ponad 309 systemów franczyzowych. Sprzedaż w placówkach franczyzowych i agencyjnych wyniosła 49,5 mld zł, tj. ok. 4,8% PKB.
2. Skontaktuj się z działającymi franczyzodawcami i porozmawiaj na temat prowadzenia biznesu.
3. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze franczyzodawcy, zapoznaj się z kilkoma podobnymi ofertami (konkurencją).
4. Uzgodnij dokładnie zasady współpracy.
5. Przeanalizuj umowę z niezależnym prawnikiem (lepiej zapłacić prawnikowi, niż później ponosić konsekwencje umowy).

 

źródło: Marek Lipiński "Finanse Osobiste" 

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka