MAGIA PROCENTU SKŁADANEGO, CZYLI SZTUKA GROMADZENIA PIENIĘDZY

MAGIA PROCENTU SKŁADANEGO,
CZYLI SZTUKA GROMADZENIA PIENIĘDZY


    Magia procentu składanego wynika z reguł ścisłej matematyki, które Albert Einstein nazywa- „największym matematycznym odkryciem w historii” i „najpotężniejszą siłą we wszechświecie”.

    Procent składany to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że dochód (roczny, miesięczny czy też dzienny) w postaci odsetek jest doliczany do wkładu i procentuje wraz z nim w okresie następnym (roku, miesiącu czy też dniu).
    Tak, to matematyka, a nawet zwykłe rachunki, co postaram się udowodnić na przykładzie prostego wyliczenia.
    Na początku masz 10 000 zł. Wpłacasz je do banku na rok, odsetki wynoszą 10%. Po roku masz już 11 000 zł.
Następnie nie realizujesz wypłaty i zysku (10 000 + 1000 zł), lecz inwestujesz całość znowu na rok, na tych samych warunkach. W efekcie po dwóch latach masz 11 000 x 1,10 = 12 100 zł.
    Ponieważ zainwestowałeś też to, co zarobiłeś wcześniej — teraz zyskałeś 1 100 zł, a nie 1 000, jak w roku poprzednim.
Po kolejnym roku masz już 13 210 zł — czyli zarobiłeś 1 210 zł, o 110 zł więcej niż w pierwszym roku.
    W następnym kapitał będzie już wynosił 14 531 zł, bo ubiegłoroczny stan Twojej skapitalizowanej gotówki pomnożyłeś odpowiednio (13 210 x 10% = 14 531), czyli o 1 321 zł, tj. o 321 zł więcej niż w pierwszym roku.
W piątym będzie to 15 974 zł [14 531 + (14 531 x 10%)], a zarobek wzrośnie o 1 453 zł, tj. o 453 zł więcej niż w pierwszym roku.
    Gdybyś pożyczył te pieniądze przyjacielowi na 5 lat, umawiając się, że odda Ci sumę o 10% większą, to odzyskałbyś 11 000 zł. Różnica wynosi 4 974 zł.

    Taka jest potęga procentu składanego, a w czasie jest ona lawinowa — w każdym następnym, porównywalnym okresie jest coraz większa. Gdyby w omawianym przykładzie przyjąć kapitalizację miesięczną, efekt procentu składanego byłby jeszcze bardziej widoczny. Po prostu co miesiąc, a nie co rok zwiększałaby się podstawa oprocentowania. Istotą funkcjonowania procentu składanego jest to, że dochód odsetkowy z danego okresu doliczany do kapitału — w kolejnym okresie odsetkowym procentuje w coraz większym stopniu.
    Efekty są widoczne dopiero po wielu latach, i to jest największym czynnikiem zniechęcającym do oszczędzania. Ale zacząć warto.
    Teraz, znając potęgę procentu składanego, mając swoje marzenia, określ cele i realizuj je.

    Świadomość potęgi procentu składanego pomoże Ci podjąć decyzję.

 

źródło: Marek Lipiński "Finanse Osobiste" 

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka