Zasady sprzedaży programu Mister Inwestor

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady sprzedaży programu Mister Inwestor.
Zasady te stanowią wyciąg z licencji użytkowania programu.

1. Opłaty za użytkowanie licencji dzielą się na dwie części:
 - opłata aktywacyjna
 - stała opłata abonamentowa.

2. Opłata aktywacyjna uiszczana jest jednorazowo w momencie zakupu licencji.

3. Opłata abonamentowa to płatna w okresach miesięcznych opłata za udostępnianie aktualizacji danych notowanych w programie.
 - opłata płatna jest z góry za każdy okres miesięczny (data początkowa okresu to dzień miesiąca, w którym dokonano aktywacji licencji)
 - opłata za pierwszy miesiąc abonamentowy wliczona jest w opłatę aktywacyjną

4. Wysokość opłaty abonamentowej to:
 - 39 zł brutto (31,97 zł netto) miesięcznie

 

Zapraszamy do zakupów.

 

R E K L A M A

 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka