Mister Budget - Organizator Finansów Osobistych


Cena brutto:
100.00 złProgram Mister Budget został stworzony by pomóc Państwu w gospodarowaniu finansami osobistymi.

Efektem naszej wielomiesięcznej pracy jest narzędzie pozwalające nie tylko ewidencjonować bieżące wpływy i wydatki ale także umożliwiające długoterminowe planowanie obrotów finansowych. Pozwalające ponadto przeprowadzić szczegółową analizę zawartych transakcji w odniesieniu do założonych planów.

Mister Budget pozwala na ewidencjonowanie dokonywanych transakcji dla wielu użytkowników, których można tworzyć i dowolnie modyfikować.

Mister Budget pozwala ewidencjonować wszystkie wpływy i wydatki według własnych potrzeb poprzez tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących kategorii, grup, pojedynczych wpływów i wydatków, do bieżących i przyszłych potrzeb użytkownika.

Mister Budget pozwala ewidencjonować wszystkie operacje na aktywnych pasywach (majątku) z możliwością tworzenia nowych grup wydatków i modyfikację już istniejących.
Pojedyncze składniki aktywów pasywnych (majątku) mogą być dodawane bez ograniczeń i prowadzone w różnych walutach.

Mister Budget pozwala na rozliczanie wszelkich zobowiązań kredytowych - pasywnych aktywów, wraz z możliwością uzyskania szczegółowych planów spłat rat i odsetek. Ponadto Mister Budget umożliwia ich ewidencję w walutach obcych.

Mister Budget pozwala na planowanie wszystkich przyszłych transakcji finansowych w domowym budżecie i elastyczne dostosowywanie ich do bieżących zmian.

Mister Budget umożliwia kontrolę budżetu oraz realizacji założonych planów poprzez rozbudowane statystyki, które zaprezentują doskonały obraz naszych domowych finansów i pomogą efektywniej nimi gospodarować.
Mister Budget umożliwia przeprowadzenie kalkulacji przewidywanych zysków z różnorodnych inwestycji oraz kalkulację możliwych zobowiązań kredytowych.
 
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka