Mister Investor


Cena brutto:
586,78 złUWAGA: Jeżeli po zainstalowaniu program nie będzie się uruchamiał to należy pobrać bezpłatną aplikację Microsoft - Framework 2.0

Kliknij aby pobrać .Net Framework 2.0

 Zasady sprzedaży programu

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą aplikację z cyklu rozpoczętego przez Mister Budget i właśnie kontynuowanego programem Mister Inwestor.

Program ten jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych pełną ewidencją i analizą inwestycji prowadzonych na rynkach finansowych. Szczególne zachęcamy osoby inwestujące poprzez fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne oferowane w ramach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Ponadto program jest skierowany także do doradców finansowych i instytucji dystrybuujących produkty finansowe.

Program pozwala na analizę różnorodnych elementów związanych z inwestycjami, tj. notowania TFI i UFK, notowania kursów walut obcych, indeksów polskich i światowych, akcji notowanych na GPW i rynku New Connect, bieżące informacje dotyczące danych makroekonomicznych zarówno polskich jak i zagranicznych.

W codziennie aktualizowanej bazie danych znajdują się między innymi:
- wszystkie notowania akcji spółek notowanych na GPW
- wszystkie notowania akcji spółek notowanych na New Connect
- wszystkie polskie indeksy giełdowe
- najważniejsze indeksy giełd światowych
- kursy notowań walut obcych wg tabeli NBP
- informacje dotyczące danych makroekonomicznych zarówno polskich jak i zagranicznych
- notowania ponad 1000 Funduszy Inwestycyjnych oferowanych przez różnorodne instytucje finansowe.

Baza danych jest na bieżąco poszerzana o nowe pozycje.

   Mister Investor prezentuje nową jakość graficzną i funkcjonalną interfejsu, dzięki czemu praca z programem jest jeszcze bardziej przyjemna i intuicyjna.

   Mister Inwestor pozwala na pracę bez konieczności stałego dostępu do Internetu (wymagany jest on tylko do aktualizacji danych).

   Mister Investor pozwala na łatwe wyszukiwanie pojedynczych notowań wybranych składników inwestycji poprzez segregację w wielu różnych grupach i podgrupach, w zależności od typu danych.
Wybrane notowania można przenieść do własnej grupy, dzięki czemu ich wyszukanie jest jeszcze łatwiejsze.

   Mister Investor pozwala na tworzenie i analizowanie własnych portfeli inwestycyjnych, w ramach których można przeprowadzać szereg transakcji, dzięki czemu można analizować rzeczywiście prowadzoną inwestycję lub dokonywać symulacji różnych strategii inwestycyjnych.
W portfelach możliwe jest łączenie inwestycji dotyczących różnych instrumentów, a także inwestycji opartych na notowaniach indeksów giełdowych.

Wszystkie wyceny można w szybki sposób przeliczyć na różnorodne waluty, co pozwala ja jeszcze skuteczniejszą analizę.

   Mister Inwestor pozwala na ewidencjonowanie i analizowanie własnych, niewycenianych ogólnie aktyw, dzięki czemu możliwości analityczne programu są wręcz nieograniczone.

Analizy w programie są prezentowane na różnorodnych wykresach, które dodatkowo mogą być modyfikowane przez użytkownika według własnych upodobań wizualnych.

Dodatkowo w aplikacji można wykonywać różnorodne rankingi i porównania w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wygenerowane wykresy i tabele można w bardzo łatwy sposób opatrzyć własnym komentarzem, wydrukować lub wysłać poprzez pocztę elektroniczną wbudowaną w aplikację.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demo programu.

 
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka