Mister Capital


Cena brutto:
369 zł
Program Mister Capital (dawniej Mister Budget Business) jest efektem naszych wieloletnich starań nad stworzeniem grupy programów służących  zarządzaniem finansami osobistymi.

Program jest z powodzeniem wykorzystywany przez Podyplomowe Studia Doradztwa Finansowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, oraz w toku studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Mister Capital to rozbudowany moduł analiz finansowych, które pozwalają na szczegółowe kalkulacje różnorodnych inwestycji.

Mister Capital doskonałe narzędzie do oceny i porównania efektywności wielu rodzaju inwestycji i kredytów.

Jeżeli jesteś doradcą finansowym, to Mister Capital, pozwoli ci sprawnie zarządzać bazą twoich klientów, dzięki możliwości ewidencji analiz które zostały dla nich wykonane, historii dotychczasowych kontaktów oraz możliwości bezpośredniego przesyłania rozwiązań propozycji inwestycyjnych poprzez pocztę elektroniczną

Mister Capital, pozwala bardzo szybko porównać różne możliwości i okazje inwestycyjne dzięki wykorzystaniu dużej ilości różnorodnych zmiennych, pozwalających ocenić inwestycje od strony skutków związanych z elementami kosztowymi, oczekiwanej stopy zwrotu, oraz skutkami finansowo-prawnymi.

Mister Capital umożliwia nam odpowiedź na wiele pytań, takich jak np.:

• Jaka jest twoja zdolność inwestycyjna?
• Ja jest twoja zdolność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego?
• Jaką kwotę należy inwestować by zgromadzić planowany kapitał, w z góry założonym czasie?
• Ile warte będą twoje środki finansowe za określoną ilość lat?
• Ile warty będzie twój kapitał przy stałym gromadzeniu środków w określonym czasie, średniej stopie zwrotu, określonych kosztach i podatkach?
• Ile warty będzie twój kapitał przy jednorazowej inwestycji po określonym czasie, średniej stopie zwrotu, określonych kosztach i podatkach?
• Na jaki czas wystarczy ci środków na stały strumień wypłat określony wartościowo, lub procentowo, przy jednorazowej wpłacie, określonych kosztach, stopie zwrotu i podatkach?
• Jaki możesz osiągnąć zysk z inwestycji z nieruchomości, przy możliwym jednoczesnym uruchomieniem kredytu na finansowanie jego zakupu i ewentualnym jego wynajmie?
• Jakie środki powinieneś gromadzić aby dodatkowo zwiększyć swoją emeryturę?
• Czy warto wydawać zgromadzone środki finansowe na zakup nieruchomości, czy tez bardziej opłacalna byłaby inwestycja tych środków w inne instrumenty, a zakup sfinansowany poprzez kredyt i czy taka inwestycja pozwoli na spłatę kredytu ?
• Jaki kredyt jest bardziej opłacalny w PLN, czy w walucie obcej?

Zapoznaj się z pełną listą analiz dostępnych w programie.

 
powiększ
powiększ
powiększ
powiększ
 
Copyright 2002-2019 E-Inwestycje        Developed by 305 Studio
statystyka